Verschillende mutualiteiten geven aan hun leden een terugbetaling (€15 - €30) van het lidgeld. Na aansluiting zorgen wij voor een attest.
Seizoen Boogsport Vlaanderen (BSV) begint op 1 oktober en eindigt op 30 september
Seizoen RHN begint op 1 januari en eindigt op 31 december
*Om in aanmerking te komen voor het familietarief, moeten alle gegzinsleden officieel ingeschreven zijn op het zelfde adres.
tem 20/09 na 20/09 Regulier lidmaatschap € 50,00 € 55,00 pupillen en benjamins € 35,00 € 38,00 *familietarief € 75,00 / 21/09 - 28/02 1/03 - 30/09 Cadet - veteraan € 55,00 € 27,50 Pupil en benjamins € 38,00 € 19,00 Tarief  nieuwe   leden (na doorgeven ledenlijsten) Tarieven lidmaatschap 2023-2024 Lidmaatschap 01/01 - 30/06 1/07 - 31/12 Volwassen vanaf 16 jaar € 100,00 € 60,00 Jeugd tem 15 jaar € 60,00 € 40,00 2de volwassen en volgende € 60,00 € 40,00 2de jeugd en volgende € 40,00 € 25,00 *Familietarief Tarieven lidmaatschap 2023
Het is niet verplicht om lid te worden van de liga, het lidgeld voor de liga is apart van het RHN-lidgeld, dat pas in januari moet betaald worden. RHN doet mee aan een 5-tal wedstrijden waarvoor een liga nummer nodig is. Met een liga nummer kan je ook in het buitenland aan officiële wedstrijden deelnemen.