E-mailadres is contactpersoon. De contactpersoon kan meerdere schutters inschrijven, hij/zij zal ook de betaling regelen en is het aanspreek punt voor alle verdere communicatie. Betaling: Na inschrijving krijg je een betalingskenmerk (enkel dit nr. gebruiken) voor betaling. Je bent pas ingeschreven na betaling (geen geld terug na 26/09). L'adresse e-mail est la personne de contact. La personne de contact peut enregistrer plusieurs tireurs, elle organisera également le paiement et est le point de contact pour toute communication ultérieure. Paiement : Après l'enregistrement, vous recevrez une référence de paiement (utilisez uniquement ce numéro) pour le paiement. Vous n'êtes inscrit qu'après paiement (pas de remboursement après le 26/09).