PROTOCOL TEGEN SEKSUELE INTIMIDATIE
Wij zoeken man-/vrouwelijke krachten, om te helpen tijdens activiteiten, als ook voor op het oefenterrein. Als je hierbij wilt helpen, dan graag het formulier invullen. Wij danken je nu reeds voor je enthousiasme en inzet. Het bestuur. Iedereen kan helpen bij onze toernooien / wedstrijden familie, vrienden, kennissen, sympathisanten…